Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
113
Hôm qua:
100
Tuần này:
1984
Tháng này:
3276
Tất cả:
253073

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
259/BC-UBND26/11/2019BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019
252/BC-UBND25/10/2019BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2019
234/BC-UBND27/9/2019BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10 năm 2019
204/BC-UBND27/8/2019Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2019
119/BC-UBND25/7/2019Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2019
150/BC-UBND28/6/2019Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
145/BC-UBND26/6/2019Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6, Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2019
113/BC-UBND25/5/2019Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2019
83/BC-UBND25/4/2019Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2019
66/BC-UBND26/3/2019Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2019
40/BC-UBND25/02/2019Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2019
12/BC-UBND25/01/2019Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2019
148/KH-UBND18/12/2018Kế hoạch công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Đông Yên năm 2019
35/QĐ-UBND28/4/2018BÁO CÁO Đánh giá sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội