Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
117
Hôm qua:
100
Tuần này:
1988
Tháng này:
3280
Tất cả:
253077

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG YÊN TỔ CHỨC HỌP KỲ HỌP THỨ NHẤT KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 -2026

Ngày 13/07/2021 15:55:00

Vừa qua, Hội đồng nhân dân xã Đông Yên Khóa XX tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt Nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường Sinh - Ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức huyện uỷ về dự; đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Uỷ viên ban thường vụ, phó chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí phòng, ban ngành cấp huyện.

2.jpg

Theo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026 có 25 đại biểu trúng cử vào Hội đồng nhân dân xã Đông Yên (Khóa XX); trong đó, đại biểu là nữ chiếm 24%; Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu ông Lê Tài Thắng – Bí thư Đảng ủy, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Đông Yên khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026 và bà Lê Thị Oanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XX. Kỳ họp cũng đã bầu các trưởng, phó ban Ban Pháp chế và Ban Kinh tế – Xã hội của Hội đồng nhân dân xã;tại kỳ họp cũng đã bầu các thành viên của ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ông Nguyễn Đình Giới – được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Trung Quân – được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và bầu 02 Uỷ viên uỷ ban nhân dân xã Đông Yên nhiệm kỳ 2021 -2026.

3.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Nguyễn Trường Sinh UV ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức huyện uỷ, tin tưởng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đông Yên khóa XX sẽ đại diện cho quyền lợi của nhân dân trong toàn xã, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đông Yên lần thữ XXV (Nhiệm kỳ 20202025), góp phần đưa xã Đông Yên phát triển đi lên, tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có của địa phương.

Cộng tác viên

Nguyễn Thị Ngà

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG YÊN TỔ CHỨC HỌP KỲ HỌP THỨ NHẤT KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 -2026

Đăng lúc: 13/07/2021 15:55:00 (GMT+7)

Vừa qua, Hội đồng nhân dân xã Đông Yên Khóa XX tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt Nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường Sinh - Ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức huyện uỷ về dự; đồng chí Nguyễn Hồng Quang - Uỷ viên ban thường vụ, phó chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí phòng, ban ngành cấp huyện.

2.jpg

Theo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026 có 25 đại biểu trúng cử vào Hội đồng nhân dân xã Đông Yên (Khóa XX); trong đó, đại biểu là nữ chiếm 24%; Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu ông Lê Tài Thắng – Bí thư Đảng ủy, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Đông Yên khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026 và bà Lê Thị Oanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XX. Kỳ họp cũng đã bầu các trưởng, phó ban Ban Pháp chế và Ban Kinh tế – Xã hội của Hội đồng nhân dân xã;tại kỳ họp cũng đã bầu các thành viên của ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ông Nguyễn Đình Giới – được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Trung Quân – được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và bầu 02 Uỷ viên uỷ ban nhân dân xã Đông Yên nhiệm kỳ 2021 -2026.

3.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Nguyễn Trường Sinh UV ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức huyện uỷ, tin tưởng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đông Yên khóa XX sẽ đại diện cho quyền lợi của nhân dân trong toàn xã, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đông Yên lần thữ XXV (Nhiệm kỳ 20202025), góp phần đưa xã Đông Yên phát triển đi lên, tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có của địa phương.

Cộng tác viên

Nguyễn Thị Ngà

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội