Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Ninh  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

XÃ ĐÔNG YÊN ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Đăng lúc: 13:42:26 16/11/2023 (GMT+7)
100%
Print

 Trong những năm qua, xã Đông Yên thực hiện tốt và có hiệu quả các nội dung về cải cách hành chính. Đặc biệt là thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”, góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí và thời gian đi lại của người dân.

Để công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Đông Yên đạt hiệu quả thiết thực, từ đầu năm 2023 đến nay, UBND xã Đông Yên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công về việc thông tin tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn xã, Công văn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, Công văn về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Đồng thời chỉ đạo đài truyền thanh xã tăng cường tác thông tin, tuyên truyền về CCHC được thực hiện thường xuyên, kịp thời đầy đủ, phong phú về nội dung và hình thức, kịpthời đáp ứng nhu cầu nằm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức,viên chức và các tầng lớp nhân dân trong xã, thường xuyên đăng tin tuyên truyền, thực hiện việc cập nhật, đăng tải các văn bản QPPL mới, các bộ TTHC được đơn giản hoá, các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã về công tác CCHC, ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC, phương châm “4 tăng, 2 giảm, 3 không” trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân đến nay đã tuyên truyền được 12 lượt tin về cải cách hành chính trên đài truyền thanh xã.

Với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, các nội dung tuyên truyền chủ yếu về các nhiệm vụ, kế hoạch công tác CCHC năm 2023, các nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền số. Trong đó, tập trung tuyên truyền về công tác kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số, CCHC quản trị hành chính công xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, công tác chuyển đổi số trong  cơ quan, doanh nghiệp, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giá trị của giấy tờ điện tử nhất là chứng thực điện tử, việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã, việc đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả trợ cấp xã hội,tiền điện, tiền nước hỗ trợ an sinh xã hội và nhất là thu phí, lệ phí cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, các cách thức thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục đã được công bố tiếp nhận.Lợi ích của việc tạo tài khoản và sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Công tác rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được các ngành thực hiện hiệu quả và báo cáo kết quả  theo đúng quy định.Đến nay số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đang niêm yết tại bộ phận Một cửa và trên cổng thông tin điện tử của xã là: 247,TTHC, 40 lĩnh vực,đã tiếp nhận 2.905 hồ sơ, có 2.897 hồ sơ mới nhận, trong đó tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 là 666 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 là 699 hồ sơ; tiếpnhận trực tiếp qua dịch vụ bưu chính công ích là 20 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết trước hạn 1.195 hồ sơ - đạt 33%; Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 181 hồ sơ - đạt 66,9%; Số hồ sơ đã giải quyết quá hạn: 01 hồ sơ.Đang giải quyết trong hạn: 07 hồ sơ. Việc triển khai Quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 10/11/2022 đến ngày 10/11/2023 đã công khai 2.905 hồ sơ, 04 lĩnh vực trên bảng công khai tại bộ phận 1 cửa và trên cổng thông tin điện tử của xã và trên cổng dịch vụ công của tỉnh trong đó: Lĩnh vực Hộ tịch 1.058 hồ sơ; Chứng thực 1.628 hồ sơ; Đất đai 103 hồ sơ; Chính sách 116 hồ sơ.Tiếp tục thực hiện phần mềm QLVB và thực hiện chữ ký số trên địa bàn xã.Tỷ lệ văn bản kết nối liên thông văn bản với huyện đạt 100%, văn bản trao đổi giữa các cơ quan HCNN hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt trên 100%.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Đông Yên thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của xã, tổ chức họp để đánh giá công việc cũng như kiểm tra về thái độ, phong cách làm việc và hiệu quả công việc của từng công chức chuyên môn để khắc phục được những hạn chế, không để xảy ra hồ sơ trễ hạn. Định kỳ có thống kê số liệu giải quyết hồ sơ các ngành, thông qua các cuộc họp nhằm giải quyết khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp ý kiến đóng góp, tiến độ thực hiện chỉ số cải cách hành chính báo cáo cấp trên. Đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của địa phương theo quy định.

Đến nay các lĩnh vực UBND xã Đông Yên đều rà soát, sửa đổi theo hướng đơn giản hoá, thuận tiện cho người dân, tạo lập niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động phục vụ của các cơ quan công quyền. Là công khai hoá, minh bạch hoá các quy định về thủ tục hành chính, giảm phiền hà, giảm đáng kể thời gian chờ đợi cho người dân, trách nhiệm của cán bộ, công chức được nâng cao góp  phần đổi mới cơ bản mối quan hệ giữa cơ quan hành chính và người dân theo hướng phục vụ. Có thể nói trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính của xã Đông Yên tiếp tục có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, khó khăn, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc của người dân, Hầu hết các tổ chức, cá nhân đều hài lòng về thái độ phục vụ và việc thực hiện quy trình thủ tục hành chính, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức của xã./

 

                                                                 Đông Yên ngày 16/11/2023

                                                                        Nguyễn Thị Ngà

         

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
311122

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289